Gjesdal Voksenopplæring

Rettedalen 11 - Klikk for stort bildeRettedalen 11 Geir Einarsen

                Gjesdal Voksenopplæring, Rettedalen 11, 4330 Ålgård 
           

Om oss

Vi har pr i dag ca 150 elever og 7 fast ansatte. Vi tilbyr norskundervisning på dagtid, for både personer med opphold og asylsøkere. Lokalene våre ligger i Rettedalen 7 og 11. I begge byggene  har vi undervisningslokaler i 1. etasje, og administrasjonslokaler i 2. etasje i Rettedalen 7.

 

Mål og verdier

Gjesdal Voksenopplæring – Norsk er nøkkelen!

 

Gjesdal Voksenopplæring skal motivere til livslang læring. Vi skal presentere hensiktsmessige læringsverktøy og gi elevene muligheten å utvikle ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap som gjør dem i stand til å være en integrert del av det norske samfunnet. 

 

Ansvarsområde for voksenopplæringen

Introduksjonsloven kap 4  Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og Opplæringsloven §4A-1 Grunnskoleopplæring for voksne.

 

Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Oppholdstillatelse og alder bestemmer om en har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For detaljer, se Introduksjonsloven kap 4, §17

 

Timetall til opplæring

  • Ved oppholdstillatelse gitt etter 1. januar 2012 er det obligatoriske timetallet 600 timer.
  • Ved oppholdstillatelse gitt mellom 1. september 2005 og 1. januar 2012 er det obligatoriske timetallet 300 timer.

50 timer vil være samfunnskunnskap på et språk en behersker godt. De andre timene er norskopplæring. Ved behov for mer opplæring kan en søke kommunen om flere timer, inntil totalt 3000 timer.

 

Frist for gjennomføring

Frist for gjennomføring av de obligatoriske timene er 3 år etter at oppholds-tillatelsen er gitt. Etter dette kan kommunen kreve at en betaler timene selv.

Frist for gjennomføring av behovsprøvde timer er 5 år etter at oppholds-tillatelsen ble gitt.

 

Søke om fritak

En kan søke fritak for de obligatoriske timene hvis en kan dokumentere norskkunnskaper, se kap 2, § 3 i Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Kommunen kan bestemme at fritaket også innebærer bortfall av rett til opplæring.

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av Kristin Wulvig. Ansvarlig Hilde Siira. Sist endret 11.01.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Leder
Tlf: 51 61 43 40
Mobil: 910 05 716
E-post  

 

Eksterne lenker (2)
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964 978 573
Login for redigering