Kommunalt foreldreutvalg, KFU - hva er det?

uke%2020%20tur%20til%20Risfjellet%20(25)[1].jpg - Klikk for stort bilde Lurer du på hva Kommunalt foreldreutvalg er og hva de gjør? Her får du vite det meste om KFU.   Et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskole i din kommune. KFU er viktig!  

 • Foreldrenes meninger må komme frem før viktige beslutninger for barna treffes på den enkelte skole eller i kommunen
 • Kommunepolitikere og administrasjon trenger foreldre som samarbeidspart
 • Foreldrenes ståsted er forskjellig fra politikernes, lærernes og skoleadministrasjonens
 • Foreldrene har hovedansvaret for barnas opplæring og utvikling
 
KFUs viktigste oppgaver:
 • Bistå den enkelte skole i hjem-skolesamarbeidet og i saker av felles interesse for skolene i kommunen
 • Være foreldrenes talerør overfor skoleadministrasjon og skolepolitikere
 • Ha kontakt med organisasjoner og andre samarbeidspartnere i nærmiljøet
 
KFU og den enkelte skole:
 • Ha direkte kontakt med Foreldrerådenes arbeidutvalg (FAU) ved skolene i kommunen
 • Arrangere foreldresamlinger, temakvelder og tilrettelegge for erfaringsutveksling
 • Ha medansvar for, og i samarbeid med kommunen og den enkelte skole, drive opplæring av klassekontakter og tillitsvalgte foreldre
 • Støtte foreldrearbeidet på skolene
 
KFU, skoleadministrasjon og politikere:
 • Målbære og ivareta foreldrenes interesser og synspunkter
 • Arbeide for et godt samarbeid og dialog med skoleadministrasjon og skolepolitikere
 • Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole
 • Påvirke den kommunale skolepolitikken
 • Sette skolepolitikk på dagsordenen
 
Foreldreengasjement har betydning:
 • Foreldrene har hovedansvaret for barnas opplæring!
 • Viktige beslutninger om barns oppvekstvilkår tas på kommunenivå!
 • Foreldres engasjement har betydning for den enkelte elevs utbytte av skolegangen!
 
KFUs andre samarbeidspartnere:
 • Andre KFU i fylket/landet
 • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
 • Lærerorganisasjonene
 • Pedagogisk senter/pedagogisk konsulent
 • Pedagogisk-psykologisk rådgivingstjeneste (PPT)
 • Statens utdanningskontor i fylket (SU)
 • Høgskoler
 
Etablering av KFU 1:
 • Både foreldre og skoleadministrasjon/politikere kan ta initiativ til etablering
 • God dialog med skoleadministrasjon, politikere og foreldrene om hvorfor KFU er viktig!
 • Hvis ikke kommunen medvirker, må foreldrene gjennom FAUene sørge for at KFU blir etablert
 • Statens utdanningskontor kan medvirke til at KFU blir etablert i din kommune
 
Etablering av KFU 2:
 • Initiativtaker innkaller representanter fra alle FAUene til årsmøte
 • Alle kommunens skoler bør være representert på årsmøtet
 • Årsmøtet velger styret i KFU
 • Alle skoletyper bør være representert i KFU
 • Styret konstituerer seg selv
 
Arbeidsoppgaver for KFU:
 • Ha en fast møteplan og utarbeide planer for eget arbeid
 • Sende referat og info-skriv til alle FAUene
 • Ha faste møter med skoleadministrasjonen og politikere (ordfører, leder av politiske utvalg)
 • Arbeide for å få tale- og forslagsrett i kommunens politiske organ for skolesaker
 • Være høringsorgan i alle saker som angår skole og oppvekst
 • Delta i utvalg og utviklingsarbeid
 • Arbeide for at medlemmene i KFU får godt-gjøring på linje med andre kommunale utvalg
Publisert av Kristin Wulvig. Ansvarlig Hilde Siira. Sist endret 19.06.2014
Fant du det du lette etter?
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964 978 573
Login for redigering