Økonomisk sosialhjelp er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet. 

Omsorgslønn er lønn til personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver for pleietrengende familiemedlemmer eller andre

Hvis du er i en vanskelig livssituasjon eller av andre grunner trenger opplysning, råd eller veiledning kan du søke om dette.  

Har du etableringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern, god helårsbolig.

UKA er et kurs med fokus på hva du kan gjøre for å komme i jobb, utdanning eller annen arbeidsrettet aktivitet. Det vil også bli gitt opplysning, råd og veiledning hvis det er aktuelt på andre områder.  

UKA er obligatorisk og har som formål å øke unge sosialhjelpsmottakere/jobbsøkere sin mulighet for å komme i arbeid. Kurset varere til du er i jobb, er i annen aktivitet eller til det er gått 8 uker. Dersom du ikke kan møte på UKA pga. helsemessige eller sosiale utfordringer vil du i stedet bli tilbudt ukentlige samtaler med veileder.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964 978 573
Login for redigering