Langtidsopphold er et tilbud til personer hjemmeboende i Gjesdal, som ikke kan klare seg i egen bolig, og som har behov for omfattende medisinsk behandling, pleie og omsorg hele døgnet. 

Omsorgsbolig i bofellesskap er et tilbud til personer med demens som ikke klarer seg i egen bolig, og som har et omfattede behov for pleie og omsorg hele døgnet.

Omsorgsboligene er beregnet for personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av varig funksjonshemming eller som ikke mestrer å bo i egen bolig. 

Midlertidig bolig (hospits) er en tjeneste til personer med et akutt boligbehov, for eksempel på grunn av brann, utkastelse eller annet.

Pasient og brukerombud skal arbeide for å ivareta behovene for pasienten og brukeren, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenestene og for å bedre kvaliteten i helsetjenestene. 

Kommunal bolig for vanskeligstilte er et tilbud til personer som har problemer med å få innpass på det private boligmarkedet.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573