Bålbrenning

Regler for bruk av ild utendørs (Informasjon hentet fra Brannvesenet Sør Rogaland IKS). Det generelle bålforbudet i skog og mark trer i kraft fra og med 15. april og varer frem til 15. september. Dette innebærer at du må ha tillatelse fra brannvesenet for å kunne gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark.

Retningslinjer


Her kommer et par retningslinjer som det er viktig å tenke på når man skal gjøre opp ild utendørs.

 • All brenning i tettbebygde strøk skal så langt det er mulig unngås.
 • Avfall leveres til godkjente mottak.
 • Ved tillatelse til brenning skal dette meldes Nødsentral brann på tlf. 51 50 22 00.
 • Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt
 • med unntak av følgende: Åpen brenning på grillinnretninger, utepeis og kaffebål i hager og lignende
 • Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke
   

Følgende er tillatt når brannvesenet er varslet:

 • Bråtebrann og brenning av hageavfall utenfor tettbygd strøk.
 • St.Hans bål
 • Halmbrenning i jordbruket.
 • Flatebrenning i skogbruket.


Avfall som aksepteres:

 • Rene treprodukter og rene papirprodukter
 • Avfall som aksepteres utenfor tettbygd strøk: Kvister og hageavfall.


Avfall som ikke aksepteres:

 • Papp, plast, isopor, bildekk, impregnert materiale, møbler, organiske produkter, nedrevne hus og bygningsavfall.


Husk for øvrig:

 • at all bruk av ild utendørs skjer på eget ansvar
 • at det er innhentet tillatelse til bål og annen brenning av grunneier
 • at slokkemidler må være tilgjengelig
 • ilden må være slukket før mørkets frambrudd
 • ansvarlig voksen person må ha tilsyn, og ikke forlate stedet før det med sikkerhet er konstatert at ild og glør er helt slokket
 • brannsjefen kan forby all bruk av ild ved spesielle vær- og vindforhold.
Publisert av Mari Rettedal Westlake. Sist endret 16.06.2014
Fant du det du lette etter?
Artikkel med kontaktperson (1)
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964 978 573
Login for redigering