Kommunale vielser

Borgerlig vielse skjer fra 1. januar 2018 i kommunen.

Fra 1. januar 2018 tilbyr Gjesdal kommune vielser i kommunal regi. Det er ikke lenger mulig å gifte seg hos domstolen/tingretten.

Hvor og når kan vi gifte oss?

Vielser foregår i hovedsak på ukedager, i kontortiden.
Gjesdal kommune åpner også for at vielse kan skje på utvalgte lørdager. For vielse på lørdager må du bestille tid 2 måneder i forveien.

Vielse skjer i hovedsak på Storahuset, på ordførerens kontor eller i formannskapssalen, alt etter hva som er ledig. Men dersom dere har andre ønsker for steder å gifte dere, så skriver dere dette i søknadsskjemaet.

Hvem foretar vielsen?

Vielse blir foretatt av ordfører Frode Fjeldsbø, varaordfører Henry Tendenes, rådmann Knut Underbakke eller personal- og organisasjonssjef Linn Kristin Haga. Dersom dere har spesielle ønsker for hvem som skal foreta vielsen, skriv dette i søknadsskjemaet.


Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere/vitner og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vielse. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.
Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Ordfører, varaordfører, rådmann eller personal- og organisasjonssjef står for vielsen. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vielse. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.
Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vielse. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.

Hva koster det?

Vielse på Storahuset i ukedagene er gratis.

Vielse på lørdager eller andre steder enn Storahuset koster 750 kroner.

Hva må vi gjøre før vi kan gifte oss?

Det første som må gjøres er å sørge for at nødvendige skjemaer og attester fylles ut. Du finner en oversikt over hvilke skjemaer som må fylles ut her:  
Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Giftemålet må skje innen denne firemåneders-perioden. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Prøvingsattesten leveres til Gjesdal kommune senest én uke før vielsen finner sted. Prøvingsattesten må leveres originalt, det er ikke tilstrekkelig at den scannes inn og sendes på mail. Attesten kan leveres på Storahuset i åpningstiden (9-14), eventuelt kan den legges i en konvolutt og legges i postkassen utenfor.

Hvordan bestiller jeg tid til vielse?

Alle bestillinger av vielse må sendes inn på et eget skjema.

Bestilling av vielse i Gjesdal kommune (åpnes i nytt vindu)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med politisk sekretariat;

Inger Marie Refsland Voll, imrv@gjesdal.kommune.no eller telefon 970 888 46 eller Anne Katrine Løklingholm Kjos, aklk@gjesdal.kommune.no eller telefon 913 77 298.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573