Innsynsrett i offentlige dokumenter

Arkivskap - Klikk for stort bilde

 

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. 

Selv om et dokument kan unntas offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). Etter loven gjelder retten all lagret informasjon uten hensyn til hvilke medium som er benyttet for lagring. 

 

Du kan nektes innsyn i interne dokumenter, men som hovedregel skal du likevel få innsyn i:

  • Saksliste eller saksdokumenter til kommunestyre eller annet kommunalt folkevalgt organ
  • Dokumenter til/fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon
  • Dokumenter til/fra enheter i administrasjon som har selvstendig avgjørelsesmyndighet for saken dokumentet gjelder
     

Målgruppe

Innsynsretten gjelder for alle.
 

Kriterier/vilkår

Det er ikke noe krav at den som krever innsyn må ha saklig interesse. Innsynskravet må imidlertid gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av bestemt art.

 

Praktisk veiledning

Postlisten er en liste over inngående og utgående post til et offentlig organ. Her finner du oversikten over saken og dokumentet, navnet på avsender eller mottaker av dokumentet. Når du på vår postliste har funnet fram til et dokument som du vil bestille, kan du kreve innsyn. Her finner du postlisen vår

 

Saksbehandling

Krav om innsyn skal avgjøres så snart som mulig. Det vil si innen 1-3 arbeidsdager. Det vil regnes som avslag etter offentleglova, dersom man ikke har fått svar innen 5 arbeidsdager.
 

Klagemulighet

Hvis kommunen avslår en begjæring om innsyn, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Det skal også opplyses om klageadgangen og klagefristen. Fylkesmannen er klageinstans når avslaget er truffet av kommunen, men klagen skal sendes til kommunen. Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om meroffentlighet.

 

Regelverk og retningslinjer:

Publisert av Kristin Wulvig. Sist endret 02.02.2017
Innbyggerrettigheter
Publisert 24.06.2014

Fra 1. juli 2013 har Fylkesmannen overtatt ansvar for vergemål. Informasjon om dette finner du på vergemålsportalen 

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964 978 573
Login for redigering