Fastlegene betjener kommunens innbyggere med allmennlegetjenester inkludert legevakttjenester

Fastlegene har avtale med kommunen om å betjene innbyggerne med behandlende allmennlegetjenester. Dette omfatter også akutte tilfeller (i samarbeid med legevakten) og sykebesøk når det er behov for det. Fastlegene skal være tilgjengelige for sine pasienter og skal prioritere disse.

Fysio- og ergoterapitjenester gis som hjelp og behandling ved sykdom eller skade, eller i forbindelse med forebyggende arbeid. Hjelpen gis gjennom undersøkelse, råd, veiledning, behandling, tilrettelegging i hjemmet og formidling av tekniske hjelpemidler, herunder hjelpemidler til personer med nedsatt hørsel eller syn. 

Babyføtter i voksen hånd

Helsestasjonen skal fremme god helse blant barn og unge gjennom helseopplysning, foreldreveiledning, helseundersøkelser og vaksinasjon.

Hverdagsrehabilitering er en intensiv trening i hjemmet som skal bidra til at du som bruker skal klare å utføre aktiviteter som er viktige for deg selv.

Storahuset

Nå vil innbyggere i Gjesdal kommune  få kjernejournal. Det betyr at utvalgte og viktige opplysninger om din helse raskt skal kunne gjøres tilgjengelig for helsepersonell, noe som vil kunne redde liv.

Hverdagsrehabilitetring team

 

I dag 1. November starta vi opp med Hverdagsrehabilitering i Gjesdal kommune!

Pasient og brukerombudet i Rogaland

Pasient og brukerombud skal arbeide for å ivareta behovene for pasienten og brukeren, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenestene og for å bedre kvaliteten i helsetjenestene. 

Forusakutten

Reisevaksine tilbys i samarbeid med Forusakutten.


 

 Den offentlige tannhelsetjenesten er et fylkeskommunalt ansvar. De driver forbyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper.

Voldtektsmottaket er et døgnåpent tilbud ved Stavanger legevakt og er for kvinner og menn, ungdom og voksne som er blitt utsatt for et seksuelt overgrep.

 

Ring Voldtektsmottaket på 902 40 200 eller legevakten på 51 51 02 02.

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kommuneoverlege
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964 978 573
Login for redigering