Startpakke for reguleringsplanarbeid

Startpakken (PDF, 4 MB) er et dokument som har til formål å sikre kvalitet gjennom alle trinn av reguleringsplanprosessen. Forslagstiller skal forholde seg til gjeldende startpakke.

Oppbyggingen av startpakken er samkjørt med kommunene i Smartkommunesamarbeidet. Forhold som er spesielle for Gjesdal kommune er vist med kursiv skrift.

Startpakken er hjemlet i § 12-11 i plan- og bygningsloven og i Forskrift om tidsfrister.  

Froskriften har bestemmelser om sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til deltaljregulering etter § 12-11 i plan -og bygningsloven.

Denne sier at "Kommunen kan presisere krav til fremstilling og innhold. Kravene skal femgå av en nærmere spesifikasjon fra kommunen for utarbeiding og behandling av reguleringsplaner".

Publisert av Gerd Karin Espedal. Sist endret 10.01.2017
Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964 978 573
Login for redigering