Politisk sekretariat

Politisk sekretariat ivaretar sekretariatfunksjonen for de politiske utvalgene i Gjesdal kommune. Politisk sekretariat har også ansvar for gjennomføring av valg. 

Beskrivelse av virksomheten:


Sekretariatet skal legge forholdene best mulig til rette for arbeidet i kommunens politiske organer når det gjelder forberedelse og gjennomføring av disse. Sekretariatet skal ha en samlet oversikt over alle saker som skal til politisk behandling. Her kan publikum og politikere henvende seg for å finne ut hvor en sak befinner seg i systemet.

Sekretariatet er organisatorisk underlagt rådmann, men arbeider direkte i forhold til ordfører. Grunnlaget for sekretariatets ansvar er i hovedsak nedfelt i kommuneloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven samt i reglementer gitt av kommunestyret.

Oppgaver:


Tilrettelegging for arbeidet for følgende styrer og råd:

 • Kommunestyre
 • Formannskapet
 • Utvalg for levekår
 • Utvalg for kultur og samfunn
 • Administrasjonsutvalg
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • Senior- og brukerråd
 • Tomte- og eiendomsutvalg

- Sekretariat for ordfører og varaordfører
- Sekretariat for rådmann
- Sekretariat for valg
- Saksbehandler for skjenkebevillinger og skjenkeløyve

 

Publisert av Inger Marie Refsland Voll. Sist endret 05.01.2017
Fant du det du lette etter?
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573