Politisk sekretariat

Politisk sekretariat ivaretar sekretariatfunksjonen for de politiske utvalgene i Gjesdal kommune. Politisk sekretariat har også ansvar for gjennomføring av valg. 

Beskrivelse av virksomheten:


Sekretariatet skal legge forholdene best mulig til rette for arbeidet i kommunens politiske organer når det gjelder forberedelse og gjennomføring av disse. Sekretariatet skal ha en samlet oversikt over alle saker som skal til politisk behandling. Her kan publikum og politikere henvende seg for å finne ut hvor en sak befinner seg i systemet.

Sekretariatet er organisatorisk underlagt rådmann, men arbeider direkte i forhold til ordfører. Grunnlaget for sekretariatets ansvar er i hovedsak nedfelt i kommuneloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven samt i reglementer gitt av kommunestyret.

Oppgaver:


Tilrettelegging for arbeidet for følgende styrer og råd:

 • Kommunestyre
 • Formannskapet
 • Utvalg for levekår
 • Utvalg for kultur og samfunn
 • Administrasjonsutvalg
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • Senior- og brukerråd
 • Ungdomspanel

- Sekretariat for ordfører og varaordfører
- Sekretariat for rådmann
- Sekretariat for valg
- Saksbehandler for skjenkebevillinger og skjenkeløyve
- Saksbehandler for borgerlige vielser

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Inger Marie Refsland Voll
Politisk sekretær/webansvarlig
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 970 88 846
Trine Dalsegg
Arkivar / politisk sekretær
E-post
Telefon 51 61 42 37
Mobil 415 40 960
arkivar
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573