Kontrollutvalget

Hva er et kontrollutvalg? Og hvem sitter i kontrollutvalget? 

 

Hva er et kontrollutvalg?


Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne.

Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. 
Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet eller en sak holdes for lukkede dører, skal det vises til lovens bestemmelser.

 

Møteplan - endret i møte 23.02.16 (PDF, 14 kB)

Innkalling og protokoll

Planer og rapporter

 

Medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015 - 2019:

 

Medlemmer:
Marit Høie, H
Turid Larsen Skjæveland, Ap
Raymond Knudsen Skjærpe, Frp - leder
Tarje Angelskår, Krf - nestleder
Mary-Ann Espedal, Krf

 

Varamedlemmer:
1. Svein K. Søyland, Sp
2. Mona-Lisa Hovland, Krf
3. Harald Bernt Dirdal, H

 
Sekretariatet

 

Rogaland kontrollutvalgssekretariat
Postboks 583, 4305 Sandnes
Besøksadresse: Rådhuset i Sandnes, 4. etasje i vestbygget
Telefon: 51 97 65 90
e-post: postmottak.rks@sandnes.kommune.no


Sekretariatsleder: Wencke S. Olsen - 51 97 65 92 mobil 988 06 776
Rådgiver: Per Kåre Vatland - 51 97 65 91 mobil 414 46 180
Førstekonsulent: Leni Tande - 51 33 65 90

 

Publisert av Inger Marie Refsland Voll. Sist endret 02.12.2016
Fant du det du lette etter?
Artikkel med kontaktperson (1)
Artikkel (1)
Eksterne lenker (1)
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964 978 573
Login for redigering