Naboprat

Som du kanskje har fått med deg, gode innbygger, er kommunene Forsand, Gjesdal og Sandnes i gang med nabosamtaler. Vi prøver nå å se om det er grunnlag for å komme frem til enighet om en prinsippavtale som kan legges frem for en folkeavstemming.

Kommunevåpnene og Fotografi av en valgurne (foto: Reform AS) - Klikk for stort bildeKommunevåpnene og Fotografi av en valgurne (foto: Reform AS)

 

Hvorfor finner disse samtalene sted? Den ene grunnen er at Forsand kommune har ønsket dette. Den andre grunnen er at jeg som ordfører i Gjesdal kommune fant dette riktig, etter at vi hadde gjennomført en innbyggerundersøkelse som viste at innbyggerne var langt mer positive til endring av kommunestrukturen enn det vi, i hvert fall jeg, hadde trodd så langt. Selv om ikke jeg personlig har ivret for kommunesammenslåing, fant jeg det riktig å prøve å få frem alternativer som innbyggerne kunne ta stilling til.

 

Så langt har vi hatt ett møte mellom forhandlingsutvalgene i de tre kommunene. Forhandlingsutvalget består av ordfører, varaordfører, rådmann og leder for det største opposisjonspartiet i de tre kommunene. Hos oss er dette Frode Fjeldsbø (ordfører AP), Henry Tendenes (varaordfører H), Andreas E. Eidsaa Jr (gruppeleder Krf) og Knut Underbakke (rådmann). I den videre prosessen er det lagt opp til to møter til mellom forhandlingsutvalgene og et felles møte mellom formannskapene i de tre kommunene. Du finner mer informasjon om prosessen her.

 

Det første møtet fant sted i en god tone. Vi er kommuner som forstår hverandre godt til tross for ulik størrelse. På disse møtene vil vi ta opp en rekke viktige spørsmål knyttet til økonomi, kommunale tjenester, utvikling av lokalsamfunnet, lokaldemokrati, ansattes medvirkning og navn på den eventuelt nye kommunen for å nevne det viktigste. Selv om partiene AP, H og Krf som er representert i forhandlingsutvalget i Gjesdal, har ulikt syn på hvor viktig eller uviktig kommunereformen er, er vi alle enig om at vi skal arbeide for å få til en så god prinsippavtale som mulig for Gjesdal og innbyggerne i vår kommune.

 

Første etappe i det videre arbeidet er å se om vi klarer å bli enige om en prinsippavtale. Dette fordrer at alle tre kommunene ser seg tjent med avtalen. Når denne prinsippavtalen er ferdigforhandlet, må det enkelte kommunestyre ta stilling til om vi vil anbefale dette for vår kommune eller ikke. Det er først da folkeavstemming kan bli aktuelt. Sandnes har så langt sagt at de ikke ser for seg noen ny folkeavstemming. Forhandlingsutvalget og det politiske flertallet i Gjesdal kommune er klar på at det ikke er aktuelt å gå inn for noen endring i kommunestrukturen uten å spørre folket. Det er spesielt viktig å lytte til innbyggerne i en sak som dette.

 

Frode Fjeldsbø

   

Sist endret 09.05.2016
Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964 978 573
Login for redigering