Smart City – kva er no det?

SmartCity Gjesdal.PNG - Klikk for stort bilde

Korleis me snakkar om ting betyr noko. Mange tykkjer det er flott at Gjesdal vil vera ein smart city, medan somme tykkjer at ordet city ikkje passar for oss. Ålgård er jo ikkje ein by, lang mindre ein city. Men det er viktigare å forstå kva dette smarte handlar om, enn det er å bruka tid på orda.


Når me arbeidde med planane for nye Ålgård sentrum, dukka dette omgrepet, eller konseptet som det heiter på fint, Smart City opp. Me vart begeistra. Me vart begeistra for her fann me eit perspektiv som passa våre framtidsvisjonar, og me fann tiltak og løysingar som svarte på våre utfordringar.

Eva-Maria Gärtner presenterer Smart City Gjesdal på Nordic Edge Expo - Klikk for stort bilde

 

Gjesdal kommune har vedteke at me skal vera smarte. Me har fått mykje skryt for måten me jobbar med dette på. Fleire kommunar har vore på besøk for å læra av oss. Både ordførar, rådmann og andre tilsette har halde foredrag på konferansar og seminar om dette.

 

Kva handlar så dette om? Det er eigentleg ganske enkelt. Det handlar om å planleggja og organisera kommunen og samfunnet på ein måte som er berekraftig. Det vi gjer må kunne stå seg, slik at me gir frå oss noko til dei som kjem etter oss som er betre enn me sjølv fekk det. Slik tenkjer den fornuftige bonden, og slik lyt me tenkja i smarte samfunn òg. Me må ikkje forbruka ressursar, planleggja eller innføra ordningar som skapar trøbbel for etterkomarane våre.
 

Barn leker med vann - Klikk for stort bilde

Om me tenkjer smart er me opptekne av berekraft i alt me gjer. Økologisk berekraft handlar om at me må hausta av naturressursane på ein god måte, ha energisystem der me brukar mest mogleg fornybare ressursar, og at me må skapa miljøvennlege transportsystem. Me må ta betre vare på naturen og forureina mindre.
 

Økonomisk berekraft handlar heilt enkelt om at me ikkje må bruka meir enn det me har. Me må halda orden i økonomien, ikkje låna meir enn me kan handtera. Me må kort og godt setja tæring etter næring.

Barn leker - Klikk for stort bilde Irene Paulsen Salte

I tillegg til å levera gode tenester til innbyggjarane, har ein kommune ansvar for å utvikla samfunnet. Me driv med samfunnsplanlegging. Også her lyt me tenkja berekraft. Sosial berekraft handlar om å skapa gode oppvekstmiljø og gode lokalsamfunn som gir rom for livsutfalding. I dette berekraftperspektivet er me opptekne av at det skal vera plass for alle, og at me skaper lokalsamfunn der alle kan finna seg til rette uansett alder, kjønn, hudfarge, seksuell legning eller kulturell bakgrunn.


I eit demokrati er val umåteleg viktig. Folket avgjer då kven som skal styra. Men i eit levande demokrati er det òg viktig kva som finn stad mellom vala. Demokratisk berekraft handlar om å involvera innbyggarane også mellom vala. Demokrati er tufta på deltaking. Deltaking, medverknad og involvering er særs viktig i eit demokrati. Folk er ekspertar på sine eigne liv. Dette er ikkje berre verktøy for å oppnå gode resultat, men sentrale verdiar i eit ope og demokratisk samfunn.

Innbyggermedvirkning - Klikk for stort bilde

Eit gamalt ordtak seier at den veit best kor skoen trykker som har den på. Me må snakka med innbyggjarane, vera i dialog, spørja innbyggjarane om kva dei ynskjer seg, kva dei har behov for. Slik kan me skapa betre tenester og betre lokalsamfunn.

 

Så langt har eg ikkje snakke så mykje om teknologi. Me lever i ei tid med raske teknologiske endringar. Teknologisk berekraft handlar om å ta i bruk den nye teknologien på ein fornuftig måte. Me skal ikkje bruka ny teknologi berre fordi han er ny. Me skal ta han i bruk fordi han løyser oppgåvene betre for oss, og frigjer menneskeleg tid til andre oppgåver.

 

Me må passa på at alle klarer å hengja med i utviklinga. Det er ei utfordring å sikre eldre tilgang på denne teknologien, og å tryggja dei i bruken av han, slik at den moderne teknologien vert ein venn og ikkje ein fiende. Det kan og verta ei utfordring om ikkje alle samfunnslag heng med. Ny teknologi kostar pengar. Når alle elevane i gjesdalskulen får tilgang til eigen PC, bidreg me til å jamna ut forskjellar. Slik skapar me ei utvikling som er berekraftig i mest alle tydingane ovafor.

 

Eg har tillate meg å skriva eit langt ordførarbrev denne gongen. Det har eg gjort fordi dette er eit særs viktig tema. Men om brevet er langt, skal avslutninga vera kort:

 

Om me kallar oss Smart City, smart kommune eller eit smart lokalsamfunn er ikkje så viktig. Det viktigaste er vi er smarte. 

Frode Fjeldsbø

Ordførar

 
 
 
 
 
Publisert av Anne Katrine Løklingholm Kjos. Sist endret 17.02.2017
Månedsbrev fra Ordfører
Publisert 22.12.2016
Glædelig_Jul,_ca_1910.jpg

 «Nå har vi vaske golvet og vi har børi ved,

Og vi har sett opp fuggelband og vi har pynte tre.»

   

Publisert 25.11.2016
Tre gutter

 

 

Gjesdal, Rogaland og Norge har opplevd en eventyrlig vekst. Vår økonomi og fremgang virket lenge usårlig. Det store fallet i oljeprisen fulgt av en sterk nedgang både olje- og oljerelatert virksomhet har snudd på dette bildet, særlig hos oss i Rogaland. Det betyr at vi må sette tæring etter næring som det heter, både hjemme, i bedriftene og i kommunen.

 

Publisert 21.09.2016
kommunikasjon.png

Et representativt folkestyre slik vi har det i Norge, har sine mest avgjørende øyeblikk hvert fjerde år. Ved kommunevalget bestemmer du gjennom stemmeseddelen hvilke personer og hvilket parti du vil skal representere deg. Dette er viktig. Mellom valgene må vi finne andre måter å kommunisere på. Da må vi snakke sammen.

Publisert 30.06.2016
Prestekrage og snegl

Om du tror det går an å skrive om takknemlighet, og ikke legge det i skrivebordsskuffen, men i stedet legge det ut på nett? Ja, om du tror det, så leser du kanskje videre – for det er det jeg har tenkt å skrive om.

 

Publisert 09.05.2016
Kommunereform_folkeavstemming3.png

Som du kanskje har fått med deg, gode innbygger, er kommunene Forsand, Gjesdal og Sandnes i gang med nabosamtaler. Vi prøver nå å se om det er grunnlag for å komme frem til enighet om en prinsippavtale som kan legges frem for en folkeavstemming.

Publisert 17.03.2016
Inngangspartiet til Amfi

Alt henger sammen med alt sa en gang Gro Harlem Brundtland som svar på spørsmål om hvordan noen viktige saker var forbundet med hverandre. Slik er det på en måte i en kommune og. Vi prøver å legge planer for å fange en komplisert verden og gjøre den mer forståelig, og samtidig bidra til en mer forutsigbar hverdag for innbyggerne våre. For småbarnsforeldre som følger sine barn til barnehage og skole. For pensjonister som trenger hjemmehjelp, dagtilbud eller institusjonsplass. For store og små som skal realisere sitt liv og sitt potensiale i Gjesdal.

Publisert 29.01.2016
OrdførerOgStol1.jpg

Å være folkevalgt er både et stort ansvar og et privilegium. Det er en stor glede og en ære for meg å representere innbyggerne, folket, i Gjesdal kommune. Dette er uten sammenligning den mest interessante, spennende og givende og samtidig travleste jobben jeg har hatt. Men det følger også et stort ansvar med det å være folkets fremste representant i en kommune.

 

 

Publisert 18.12.2015
Juletrebilde

Det desemberhvite juleteppet ser ut til å utebli. Dessverre sier noen, heldigvis tenker andre. Jeg hørte meteorologen melde frem juleværet på morgenradioen på vei til jobb – mildt, vest, sørvestlig vind og nedbør. Ganske normalt, altså.

 

Publisert 27.11.2015
Budsjett 2015-2019

 

Gjesdal kommune er en mellomstor norsk kommune som per 1. oktober 2015 talte 11 785 innbyggere. Norske kommuner har i internasjonal målestokk en omfattende virksomhet som leverandør av en rekke viktige tjenester og velferdsgoder. For at de kommunale hjulene skal gå rundt, trengs det midler. For å holde styr på så mange midler som trengs i denne sammenheng, må vi ha et budsjett. Dette budsjettet er i støpeskjeen nå.

Publisert 23.10.2015
Avslutning for kommunestyret 2011-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrige ordførerbrev handlet om valget. Et valg er utrolig viktig i et demokrati. Det er spennende både for velgere, partier og politikere, ja beint fram nervepirrende for noen av oss. Nå har vi tatt det første formelle steget inn i den fireårsperioden som følger etter valget. Mandag kveld den 19. oktober ble det nye kommunestyret konstituert.

 

Publisert 03.09.2015
Valgurne

Denne meldinga er ganske lett å skriva denne gongen. Den må sjølvsagt handla om valet, kommunevalet som finn stad den 14. september.

 

Publisert 05.07.2015
Godvær

I det jeg sitter og skriver på sommerens ordførerbrev, er det skikkelig varmt og godt. Det er deilig og varmt ute, og jeg sitter og svetter på ordførerkontoret. Jeg kjenner at det er deilig å sitte her og svette på kontoret, når det bare er snakk om minutter før jeg går på ferie. 

Publisert 19.05.2015
Ordfører Frode Fjeldsbø

17. mai, grunnlov og kommuneplanen er saker som opptar ordføreren i månedens ordførerbrev.

 

Publisert 13.04.2015
Vårblomster.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som du sikkert vet, har regjeringen satt i gang en kommunereform. Regjeringen ønsker færre kommuner enn det vi har i Norge i dag. I de åtte kommunene på Nord Jæren Gjesdal, Hå, Time, Klepp, Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger har vi derfor satt i gang et utredingsarbeid. Her stiller vi spørsmål om hvor godt rustet vi er for å møte utfordringer i fremtiden knyttet til tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling og demokrati og deltakelse.

 

Publisert 27.02.2015
Babyføtter i voksen hånd

Etter den siste offisielle målingen per 1. januar 2015 er det 11 600 stykker av sorten gjesdalbu. Vi er en middels stor norsk kommune, gjennomsnittet for innbyggertallet i norske kommuner ligger på ca 11 500, men vi legger på oss. Denne målingen viste også at vi vokser sterkt. Folkeveksten sist år var på 2,5 prosent.

 

Publisert 29.01.2015
Barn som holder rundt hverandre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gode hverdagene

 

Jul- og nyttårsfeiring er over for lengst, og hverdagene har innhentet oss - de gode hverdagene. Januar er måneden for å få ting gjort. Nyttårsforsettene skal settes ut i livet, i alle fall de som det er hold i. Vi sveiver det nye året i gang.

Publisert 22.12.2014
Julekuler.jpg

Slik starter den danske salmedikteren Brorson sin kanskje mest kjente salme: "I denne søte juletid". Det er den tida vi går inn i nå, den søte juletida. Og den skal vi gå inn i med glede, slik Brorson også oppfordrer oss til i fortsettelsen: "skal man seg rett fornøye". På mer moderne norsk heter det å glede seg og more seg. Jula er tid for det. Pass på det, du som leser det jeg skriver nå. Pass på å ta deg tid til å roe ned, slappe av og komme i juleferiemodus. Det har du og alle andre godt av.

Publisert 28.11.2014
minoritet.jpg

Du har sikkert hørt om Drop out. Drop out handler om at enkeltpersoner dropper ut av skole eller arbeidsliv. At folk faller ut slik er verken bra for dem selv eller for samfunnet. Drop in har som mål å få til det motsatte, ved å sette i gang et prosjekt som forebygger frafall og hjelper inn igjen i arbeidsliv og skolegang de som har falt utenfor.  

Publisert 21.10.2014
Norwegian Outlet, fasade 1

Gjesdal er i vekst, og Gjesdal er i vinden. I den siste tiden har vi blitt satt skikkelig på kartet. Først og fremst ved at suksessbedriften Norwegian Outlet har valgt å etablere seg på Ålgård. Det er en fabelaktig nyhet for Gjesdal at de åpner sin Outlet her på Ålgård i løpet av 2015. Men Gjesdal næringspark er også i vinden, sist gjennom Bjørn Maaseides oppkjøp av eiendom der.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964 978 573
Login for redigering