Listeforslag til kommunestyrevalget 2019

Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen. Det er ikke nok at det kun er postlagt. I 2019 faller 31. mars på en søndag. I henhold til valgloven § 15-5, skal frister som faller på en lørdag eller helligdag utsettes til påfølgende hverdag. Det innebærer at listeforslag må være innlevert til det aktuelle valgstyret innen 1. april 2019 kl. 12.00.

For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, jf. valgloven § 6-3, må det samles inn 300 underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.

Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres, jf. valgforskriften § 13, valgloven § 15-4 og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.

Se lenke for illustrasjon av prosessen.

 

Skjema og veiledning for innlevering av listeforslag

Ved innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget, er det en fordel om forslagsstillerne bruker skjemaene og veiledningen nedenfor. Dette vil lette arbeidet for valgmedarbeidere i kommunene og fylkeskommunene ved behandling av listeforslagene.

Veiledninger og ytterligere informasjon om listeforslag

 

Vedlegg til listeforslag

Sammen med listeforslaget skal også følgende vedlegg til listeforslag innleveres, jf. valgloven § 6-4:

  • En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
  • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget. Dette kan føres direkte inn dersom du bruker skjemaene nedenfor

Skjema (A4) for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget med inntil 73 kandidater

bokmål

nynorsk

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Politisk sekretær/webansvarlig
Tlf: 51 61 42 14
Mobil: 970 88 846
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573