Fødselstala aukar i Gjesdal kommune

Det er med glede vi registrerar at fødseltala i Gjesdal aukar, sier ein nøgd Jone Haarr, kommunalsjef for Oppvekst.

I 2018 på denne tida blei det fødde 36 barn, mens det i år er fødd 53 barn. Det er ein auke på 17 barn. Vi håpar den utviklinga held fram. Vi har mange og gode barnehageplassar som ventar på dei når den tida kjem, seier Rannveig Eriksen, barnehagesjef i Gjesdal.

Vi er nå ferdig med første opptaket der alle med rett har fått plass. Vi har framleis plasser til barn som har rett, så det er berre å melde frå, så finn vi barnehageplassar til «nye» barn som kjem til Gjesdal, seier barnehagesjefen.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573