Behov for plasser i heldøgnsomsorg

 

Rådmannen legger i kommende møterunde frem en sak knyttet til Gjesdal kommunes behov for heldøgns omsorgsplasser fremover.

I saken blir og spørsmålet om videre salg av sykehjemsplasser til Sandnes kommune i 2016 belyst.

Rådmannen har i saken lagt vekt på å belyse behovet nå og fremover i tid og belyse de grep som kan være aktuelle for å møte fremtidige behov.

 

Utfordringsbildet fremover er blant annet at antallet innbygger i Gjesdal over 80 år er stigende den neste 10 års perioden, samtidig som antallet i arbeidsfør alder gradvis går ned.

 

For å møte utfordringen trenger kommunen og bygge opp kompetanse og kapasitet slik at det kan legges til rette for at den enkelte kan bo- lengst mulig i egen bolig. Samtidig vil det være behov for en gradvis utbygging av heldøgns plasser for de med størst hjelpebehov.

 

Rådmannen har vurdert å redusere salget av senger til Sandnes i 2016, men vurderer at vi har mulighet for å gi et forsvarlig tilbud i 2016 med den kapasiteten vi har tilrådighet i dag. Rådmannen ser at en øking av heldøgnskapasiteten ville økt kvaliteten på de fysiske fasiliteter knyttet til tilbudet, men vurderer at det er mer formålstjenlig å prioritere eventuelle økninger i ressurser til Helse og velferd i 2016 til økning av kompetanse og kapasitet slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem.

 

Du kan lese hele saken  som skal til politisk behandling her:

Behov for plasser i heldøgnsomsorg

 

 

Publisert av Inger Marie Refsland Voll. Sist endret 24.08.2015
Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964 978 573
Login for redigering